DUT2849026

Product Code: DUT2849026

fan packaging, small